Formulieren

Hier vind je een aantal formulieren die handig kunnen zijn als lid van ATR

Tekst hier invullen...

Inschrijvingdformulier om lid te worden.

Aangifteformulier in geval van ongeval: meer info over de verzekering vind je op: 

https://lrv.be/diensten/voor-clubs-leden/verzekeringen 

Formulieren om een deel van je lidgeld terug te krijgen van je ziekenfonds