Actueel

In oktober wordt het werkjaar bij LRV afgesloten en dus ook bij ATR.

Mag ik je dan ook uitnodigen om je lidmaatschap te vernieuwen door je lidgeld over te maken op de rekening van onze club. BE44 7330 1139 9045 KREDBEBB. Het bedrag van uw lidgeld is niet gewijzigd:


Voor € 40 ben je lid van onze club, ben je in orde met de verzekering tijdens activiteiten van ATR of van een andere club die bij LRV aangesloten is en ontvang je 4x per jaar ons clubblad LRV-Magazine. Als er iemand van hetzelfde gezin reeds lid is, en dus het LRV-Magazine reeds ontvangt kan je aansluiten voor € 29. Je ontvangt dan het magazine niet nogmaals. 

Voor € 7 extra kan je ook genieten van onze verzekering tijdens activiteiten met paarden die niet door de club georganiseerd worden. Als je reeds bij een andere LRV-club aangesloten bent maar uit sympathie ook lid van ATR wil zijn, en van de extra voordelen eigen aan onze club wil genieten, kan je bij ons aansluiten voor € 10. Je krijgt dan de verzekering en het magazine via die andere club. Gelieve dan toch een aansluitingsformulier van ATR in te vullen.


Als je vroeger al eens een aansluitingsformulier ingevuld hebt, en er is niets veranderd, dan hoef je dit nu niet opnieuw te doen. Als er wel iets veranderd is, al is het maar je adres of telefoonnummer, vul het formulier dan helemaal opnieuw in en stuur het naar ons secretariaat (Guy). guy@antwerpsetrekruiters.be  


We hopen jullie ook volgend jaar allemaal terug te zien en weer samen te genieten van 

"De hemel op aard op de rug van een paard".


In naam van gans het bestuur

Cel