Contact

Admin: Cel 

cel@antwerpsetrekruiters.be 

Als je tips of opmerkingen hebt over deze site, mail je me maar.
Je moet ook bij mij zijn om de agenda aan te passen of nieuwe tochten toe te voegen.

Hoe word je lid?

Vraag een aansluitingsformulier aan je gids tijdens een tocht of

Download hieronder het aansluitingsformulier en print het af.

Vul dit formulier in, onderteken het en stuur het naar Guy Baelden, Medelaar 79, 2980 Halle-Zoersel en schrijf het bedrag van je lidgeld over op onze rekening: BE44 7330 1139 9045 - BIC: KREDBEBB op naam van ATR vzw - Antwerpse Trekruiters vzw

Vergeet als mededeling niet te vermelden voor wie je betaald.

Gebruik voor elke persoon een afzonderlijk formulier.